Mitt SFP sitter inte i samma regering som Sannfinländarna

Det senaste dygnet har jag fått hundratals meddelande och tusentals kommentarer på olika forum kring mitt uttalande om att jag är besviken på SFP angående ett potentiellt regeringssamarbete med Sannfinländarna. Jag kan tyvärr omöjligen svara på alla kommentarer och frågor enskilt och därmed kommer jag att i det här inlägget försöka svara på de vanligaste frågorna.

Motiveringen till min åsikt är att jag anser att SFP behöver ta starkt avstånd från ett främlingsfientligt och populistiskt parti och visa att vi inte accepterar deras retorik eller främlingsfientliga ageranden. Min uppfattning är att vi inte vinner något på att hålla dörren på glänt till ett potentiellt regeringssamarbete och en främlingsfientlig regering.

Mitt uttalande bygger inte heller på att jag ställer mig negativt till en höger- eller borgerlig regering. Jag anser att det finns flera olika möjliga regeringskoalitioner som inte inkluderar Sannfinländarna. Med andra ord har jag ingenting emot en borgerlig regering utan jag ställer mig negativt enbart till en regering där Sannfinländarna ingår.

Jag är medveten om att riksdagsvalet inte ännu ägt rum och att det i de allra flesta fall är regeringsprogrammet och politiken i programmet som avgör en regeringsmedverkan. Det håller jag med om. Jag är också medveten om att politik handlar om kompromisser. I detta specifika fall ser jag ändå att det vore viktigt för SFP att tydligt påvisa att vi under inga omständigheter vill vara en möjliggörare för Sannfinländarnas regeringsmedverkan. Personligen kompromissar jag aldrig om alla människors lika värde och jag hoppas att inte heller SFP gör det.

För mig är det viktigt att väljare vet vad de röstar för då det kommer till val. Därför vill jag i min egen riksdagsvalskampanj vara tydlig med att jag inte kommer att gå med på att Svenska folkpartiet sitter i samma regering som Sannfinländarna.

Jag förstår bra den problematik kring att Finland håller på att gå mot en blockpolitik som många av er fört fram. Jag anser ändå inte att det är ett tillräckligt vägande argument för att normalisera den politik som Sannfinländarna står för och se dem som ett parti bland alla andra.

För mig handlar allt detta sist och slutligen om att sluta normalisera en retorik där det är okej att i Finland bortse från alla människors lika värde eller en retorik som använder sig av falsk information för den egna vinningen. Till och med Samlingspartiet konstaterade då Jussi Halla-Aho valdes till ordförande för Sannfinländarna att en regeringssamverkan inte är möjlig. Jag anser inte att Sannfinländarnas politik sen dess blivit mindre radikal – snarare tvärtom. Därmed förvånas jag nu över att Samlingspartiet försonats med Sannfinländarna och ser dem som en potentiellt samarbetspart. Jag vill inte att SFP ska vara ett parti som normaliserar rasism och populism och därav uttryckte jag min besvikelse över att SFP inte klart och tydligt tagit ställning i frågan om en möjlig regeringssamverkan.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.