Frida Sigfrids

Din kandidat i EU-valet.

Sinun ehdokkaasi Eurovaaleissa.

Your candidate in the European elections.

98
Logo of the Swedish People's Party of Finland

Om mig

Jag heter Frida Sigfrids och jag ställer upp i Europaparlamentsvalet för andra gången. Jag är medlem i stadsstyrelsen i Borgå och utöver det fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde. Jag jobbar också på riksdagen tillsammans med partiordförande och minister Anna-Maja Henriksson samt riksdagsledamot Mikko Ollikainen och känner därmed väl till hur politiken fungerar även i praktiken.

Jag har valt att kandidera i europaparlamentsvalet eftersom jag vill bidra till ett långsiktigt beslutsfattande och en ökad framtidstro både nationellt och internationellt. Vi måste kunna se följderna av de beslut vi fattar idag och hur de kommer att påverka de kommande generationerna som inte har möjlighet att göra sin röst hörd. Politiken får inte bygga på ett framtidstänk som sträcker sig enbart över den egna mandatperioden i EU-parlamentet. Det handlar om allt från klimat, mänskliga rättigheter, säkerhet och mycket mer.

Jag hoppas att få vara din, och de kommande generationernas röst i Europaparlamentet den följande mandatperioden.

Lär känna mig bättre

Hållbarhet

Europaparlamentarikerna den kommande mandatperioden har ett avgörande mandat för hur väl vi lyckas uppnå målsättningarna inom miljö- och klimatpolitiken. Därför är det otroligt viktigt att vi den nionde juni väljer in europaparlamentariker som vill stävja klimatförändringen och hejda åtminstone en del av de förödande konsekvenserna som den globala uppvärmningen kan leda till. För att det skall lyckas krävs modiga politiker som prioriterar samarbete och ländernas särdrag och det här är jag färdig att göra.

Läs mer

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är en av EU:s grundvärderingar och får aldrig inskränkas. Tyvärr har alla medlemsländer inte lyckats uppnå de gemensamma målsättningarna och det är viktigt att EU ställer dessa länder till svars. Utöver det har EU också ett ansvar för de kriser som sker utanför EU:s egna gränser. Mitt EU kompromissar aldrig kring alla människors lika värde utan fungerar som en stark och enad union i alla konflikter.

Läs mer

Säkerhet

På ett globalt plan står EU inför ett flertal utmaningar kring den gemensamma säkerheten, inte minst för det brutala anfallskrig som Ryssland påbörjat i Ukraina. Just nu finns auktoritära regimer och populistiska röster som försöker utmana den liberala demokrati som EU länge kämpat för. EU måste även i fortsättningen stödja Ukraina som just nu kämpar för hela västvärlden och våra värderingar. Utmanande geopolitiska tider kräver ett starkt och enat EU och det vill jag som europaparlamentariker arbeta för.

Läs mer

Mina senaste inlägg

Finland behöver en reform av socialskyddet!

För att också socialskyddet skall ta i beaktande olika livssituationer och preferenser så behöver vi en reform av socialskyddet. Socialskyddet skall också alltid sporra till att ta emot arbete - oavsett dess längd. Så är inte fallet idag.

Migrationsverkets agerande är totalt förkastligt!

Dessa påståenden visar tydligt hur Migrationsverket inte beaktar barnets bästa överhuvudtaget då dessa fungerar som argument för att utvisa en förälder från Finland medan barnen stannar kvar. Enligt FN:s barnkonvention har ett barn rätt till båda sina föräldrar. Detta krav uppfyller inte Migrationsverket.

Kan man vara ung och erfaren samtidigt?

I tider av valkampanj får jag ofta höra att jag är för ung och inte har tillräckligt med erfarenhet av politik för att kunna tas på allvar i rikspolitiken. Samtidigt hör jag andra kandidater beskriva sig själv som erfarna trots att de i mitt tycke har mindre erfarenhet av just politik än jag själv.

Läs alla inlägg
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.