Frida Sigfrids

Din kandidat i riksdagsvalet i Nyland.

Ehdokkaasi eduskuntavaaleissa Uudellamaalla.

Your parliamentary election candidate in Uusimaa.

426
Logo of the Swedish People's Party of Finland

Om mig

Jag heter Frida Sigfrids och jag ställer upp i riksdagsvalet i Nyland för andra gången. Jag är Borgås yngsta medlem i stadsstyrelsen och utöver det fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde. Jag jobbar också på riksdagen och känner väl till hur riksdagsarbetet ser ut i praktiken.

Jag har valt att kandidera i riksdagsvalet eftersom jag vill bidra till ett långsiktigt beslutsfattande och en ökad framtidstro. Vi måste kunna se följderna av de beslut vi fattar idag och hur de kommer att påverka de kommande generationerna som inte har möjlighet att göra sin röst hörd. Politiken får inte bygga på ett framtidstänk som sträcker sig enbart över den egna riksdagsperioden. Det handlar om klimat, ekonomi och utbildning och mycket mer.

Jag hoppas att få vara din, och de kommande generationernas röst i riksdagen efter april 2023.

Lär känna mig bättre

Frida har ett brinnande engagemang för politik och trots sin unga ålder en bred sakkunskap i politiken. Jag är säker på att Finland skulle dra stor nytta av att ha Frida som riksdagsledamot. Vi behöver nytänkande pch modiga ledamöter.

Eva Biaudet
Riksdagsledamot, SFP

Jag har haft äran att jobba med Frida det gångna halvåret i riksdagen. Hon är ambitiös, noggrann och har sakkunskap inom flera olika politiska sektorer. En av hennes styrkor är också att hon har ett brett nätverk till andra partier. Jag vet att riksdagen behöver någon som Frida.

Mikko Ollikainen
Riksdagsledamot, SFP

Jag uppskattar stort det jobb som Frida har gjort som Svensk Ungdoms ordförande, ett mycket viktigt uppdrag. I det har hon lärt sig hur politiken fungerar och det ger henne den insikt som behövs för riksdagsuppdraget. Hon är redo!

Astrid Thors
Svensk Ungdoms första kvinnliga ordförande

Frida är en mycket engagerad, driven och kompetent politiker som har fötterna på jorden. Hon driver jämställdhetsfrågorna på ett fantastiskt sätt och jag är imponerad över hennes idoga rättspatos. Jag har det högsta förtroendet för Frida och hon skulle göra ett fantastiskt jobb som riksdagspolitiker.

Anna Gunstad Bäckman
Centerpartiet, Sverige

Fridalla on selkeä visio tulevasta kaudesta eduskunnassa. Se ottaa tulevat sukupolvet huomioon ja on niin kestävä kuin liberaali. Suomi tarvitsee Fridan tulevaisuudenuskoa ja siksi minä kannatan Fridaa eduskuntavaaleissa.

Nicholas Kujala
Kampanjapäälikkö

Frida är en driven kandidat som garanterat vågar stå upp för sina åsikter. Frida behövs i riksdagen för att säkerställa att också ungas röst hörs i beslutsfattandet.

Veera Granroth
Tidigare ordförande för Åbo Akademis Studentkår

Hållbarhet

Den kommande mandatperioden i riksdagen kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas uppnå målsättningarna för miljö- och klimatpolitiken. Därför är det otroligt viktigt att vi den andra april väljer in beslutsfattare i riksdagen som vill stävja klimatförändringen och hejda åtminstone en del av de förödande konsekvenserna som den globala uppvärmningen kan leda till. Det här är jag färdig att göra.

Läs mer

Utbildning

Utan en jämlik utbildning och en framåtsträvande forskning har Finland ingenting. En god allmänbildning bygger grunden till ett självständigt liv för individen, och en hög utbildningsgrad ger Finland möjlighet att klara sig i den internationella konkurrensen. En god utbildning skapar också välmående och framtidstro. Det måste vi kunna erbjuda alla barn och unga i hela Finland.

Läs mer

Arbetsmarknad

Finlands arbetsmarknad skriker just nu efter mer arbetskraft. Finlands riksdag ser inte det här behovet. För att kunna upprätthålla vår välfärdsstat behöver vi därför en ökad arbetskraftsinvandring. Den finländska demografin kan inte lösas utan att ta in fler människor i Finland. Vi behöver inte mer rasism, populism eller mer motsättningar. Det vi behöver är människor som är villiga att komma till Finland för att hjälpa oss upprätthålla den välfärdsstat vi tillsammans byggt upp.

Läs mer

Mina senaste inlägg

Finland behöver en reform av socialskyddet!

För att också socialskyddet skall ta i beaktande olika livssituationer och preferenser så behöver vi en reform av socialskyddet. Socialskyddet skall också alltid sporra till att ta emot arbete - oavsett dess längd. Så är inte fallet idag.

Migrationsverkets agerande är totalt förkastligt!

Dessa påståenden visar tydligt hur Migrationsverket inte beaktar barnets bästa överhuvudtaget då dessa fungerar som argument för att utvisa en förälder från Finland medan barnen stannar kvar. Enligt FN:s barnkonvention har ett barn rätt till båda sina föräldrar. Detta krav uppfyller inte Migrationsverket.

Kan man vara ung och erfaren samtidigt?

I tider av valkampanj får jag ofta höra att jag är för ung och inte har tillräckligt med erfarenhet av politik för att kunna tas på allvar i rikspolitiken. Samtidigt hör jag andra kandidater beskriva sig själv som erfarna trots att de i mitt tycke har mindre erfarenhet av just politik än jag själv.

Läs alla inlägg
Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.