Om mig

Hej, roligt att just du hittat till min webbsida! Jag är en ambitiös, ödmjuk och erfaren politiker från Borgå med siktet på riksdagen. Jag gav mig in i politiken eftersom jag såg många orättvisor i samhället och kände att jag inte bara kunde se på utan behövde få agera. Samtidigt hoppas jag att jag genom mitt eget engagemang kan uppmuntra andra unga att delta i politiken. Det var även en av de främsta orsakerna till att jag valde att kandidera i både kommunalvalet 2021 och välfärdsområdesvalet 2022. Efter lyckade valresultat i båda två vill jag fortsätta med politiken och kandiderar därför nu i riksdagsvalet.

Jag har studerat offentlig förvaltning på Åbo Akademi och min kandidatavhandling blev klar år 2018. Avhandlingen fokuserar på ungas deltagande i kommunalpolitiken i Nyland, vilket även visar på mitt intresse för deltagande i politiken, och mer specifikt ungas delaktighet. Det är ett faktum att unga tyvärr hörs mindre i politiken än andra generationer och det vill jag ändra på! Vid årsskiftet 2022–2023 blev jag politices magister från Åbo Akademi efter att ha skrivit min pro gradu avhandling om multipla mandat bland politiker i Finland. Om ni skulle se mig utöva någon sport skulle ni troligtvis hitta mig i gymmet eller på löpbanan.

Varför ställer jag upp?

Trots min unga ålder har jag en gedigen erfarenhet av politik. Jag är medlem i stadsfullmäktige och styrelsen i Borgå sedan 2021. Jag fungerar också som fullmäktigemedlem i Östra Nylands välfärdsområde. Dessa uppdrag har gett mig en god insikt i politiken och vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för den enskilda individen.

Det senaste halvåret har jag också fått möjligheten att se arbetet som en riksdagsledamot gör dagligen genom att fungera som assistent för en av Svenska folkpartiets riksdagsledamöter. Jag är välbekant med de frågor som kommer att dyka upp den kommande mandatperioden och därmed även påläst. För ungefär fyra år sedan fick jag också möjligheten att fungera som en av Svenska folkpartiets regeringsförhandlare. Positionen var inte lätt men visar klart på att jag är beredd att också ta mig an svåra förhandlingar och alltid stå upp för de värderingar jag tror på. Det behövs flera försvarare av mänskliga rättigheter, en jämlik utbildning och ett mer jämställt samhälle i Finland och det är jag beredd att vara.

I politiken fastnar man lätt i banor som så här har vi alltid gjort, och jag är övertygad om att riksdagen behöver fler nytänkande ledamöter och jag vill vara en av dem. Om vi vill lösa de utmaningar som både Finland och världen står inför behöver vi tänka i nya banor för de nuvarande lösningarna fungerar helt klart inte. Vi måste lyckas stävja klimatförändringen, vända på Finlands demografi och se till att vi också i fortsättningen har en grundläggande utbildning av världsklass. I alla dessa frågor är vi just nu påväg åt fel håll. Därför behöver vi modiga och nytänkande beslutsfattare och det är orsaken till att jag valt att ställa upp i vårens riksdagsval.

Vad vill jag åstadkomma som riksdagsledamot?

I politiken behöver vi mindre efterklokhet. Istället behöver vi ett tydligt framtidstänk där de kommande generationerna och deras möjligheter att verka sätts i främsta rum. Det är otroligt orättvist mot dem att vi lever på deras tillgångar och det kan vi inte fortsätta med. Vi behöver ansvarsfulla beslutsfattare som vågar fatta också svåra beslut och som kan se på framtiden över den egna mandatperioden. Vi behöver en långsiktighet i det politiska beslutsfattandet som nu saknas. Detta vill jag införa som riksdagsledamot.

De främsta utmaningarna jag ser att vi står inför är klimatförändringen, Finlands demografi och välmåendet bland unga. För att komma åt dessa utmaningar behöver vi kreativa lösningar och modiga politiker. Vi behöver ett företagsvänligt samhälle där varje individ får verktyg att förverkliga sig själv och sina drömmar. Vi måste lyckas upprätthålla den finländska välfärdsstaten som fångar upp individer som behöver den och vi måste kunna minska på främlingsfientligheten i vårt samhälle.

Mer om hur jag konkret vill uppnå detta kan du läsa under fliken politik.

Förtroendeuppdrag

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.