Blogg

Nedanför kan du läsa aktuella inlägg som jag skrivit i media samt mina övriga tankar kring den dagsaktuella politiken.

Finland behöver en reform av socialskyddet!

För att också socialskyddet skall ta i beaktande olika livssituationer och preferenser så behöver vi en reform av socialskyddet. Socialskyddet skall också alltid sporra till att ta emot arbete - oavsett dess längd. Så är inte fallet idag.

Migrationsverkets agerande är totalt förkastligt!

Dessa påståenden visar tydligt hur Migrationsverket inte beaktar barnets bästa överhuvudtaget då dessa fungerar som argument för att utvisa en förälder från Finland medan barnen stannar kvar. Enligt FN:s barnkonvention har ett barn rätt till båda sina föräldrar. Detta krav uppfyller inte Migrationsverket.

Kan man vara ung och erfaren samtidigt?

I tider av valkampanj får jag ofta höra att jag är för ung och inte har tillräckligt med erfarenhet av politik för att kunna tas på allvar i rikspolitiken. Samtidigt hör jag andra kandidater beskriva sig själv som erfarna trots att de i mitt tycke har mindre erfarenhet av just politik än jag själv.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.