Blogg

Nedanför kan du läsa aktuella inlägg som jag skrivit i media samt mina övriga tankar kring den dagsaktuella politiken.

Kan man vara ung och erfaren samtidigt?

I tider av valkampanj får jag ofta höra att jag är för ung och inte har tillräckligt med erfarenhet av politik för att kunna tas på allvar i rikspolitiken. Samtidigt hör jag andra kandidater beskriva sig själv som erfarna trots att de i mitt tycke har mindre erfarenhet av just politik än jag själv.

Mitt SFP sitter inte i samma regering som Sannfinländarna

Det senaste dygnet har jag fått hundratals meddelande och tusentals kommentarer på olika forum kring mitt uttalande om att jag är besviken på SFP angående ett potentiellt regeringssamarbete med Sannfinländarna.

Unga är inte framtiden

Den representativa demokrati vi tillämpar i Finland bygger på att det bland beslutsfattarna ska finnas människor med olika bakgrund, olika livssituation och människor i olika åldrar, oavsett antalet år i politiken. Jag tror vi alla kan bli bättre på att inkludera olikheter och minnas att mångfald ger mervärde.