Finland behöver en reform av socialskyddet!

Finlands socialskydd har lagts upp under flera årtionden och av flera olika regeringar. Trots det är det nuvarande socialskyddet totalt föråldrat och motsvarar inte längre de behov som arbetsmarknaden har på socialskyddet.

Arbetsmarknaden förändras ständigt och den ser inte likadan ut som för 20 år sedan. Sällan jobbar man länge på samma ställe hela sin arbetsföra ålder och det har istället blivit vanligare att jobba kortare stunder, vara frilansare e eller vilja jobba deltid. Tyvärr beaktar inte dagens socialskydd olikheter på arbetsmarknaden vilket jag anser att är en av de största problemen med dagens modell.

Jag har länge förespråkat att Finland borde införa en negativ inkomstskatt tillsammans med den danska flexicurity-modellen. Den negativa inkomstskatten hittas också i det nuvarande regeringsprogrammet och tanken var att man under den här perioden skulle genomföra ett försök. Tyvärr blev det här inte verklighet under den här perioden.

För att också socialskyddet skall ta i beaktande olika livssituationer och preferenser så behöver vi en reform av socialskyddet. Socialskyddet skall också alltid sporra till att ta emot arbete - oavsett dess längd. Så är inte fallet idag.

Ett annat problem med den nuvarande modellen är att studerande inte är inkluderade i dagens socialskydd. Studerande har istället ett helt eget system där studiestödet är betydligt lägre än alla andra bidrag som exempelvis utkomststödet. Studerande skall ha samma rättigheter som alla andra finländare och på så sätt ha möjlighet att studera på heltid.

Ifall jag blir vald till riksdagen vill jag därför arbeta för att förnya socialskyddet och utöver det se till att också studerande inkluderas i den.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.