Kan man vara ung och erfaren samtidigt?

I tider av valkampanj får jag ofta höra att jag är för ung och inte har tillräckligt med erfarenhet av politik för att kunna tas på allvar i rikspolitiken. Samtidigt hör jag andra kandidater beskriva sig själv som erfarna trots att de i mitt tycke har mindre erfarenhet av just politik än jag själv. Det känns orättvist att man automatiskt klassas som mer erfaren enbart på grund av sin ålder.

Det är klart att man genom en högre ålder får erfarenhet av arbetslivet, av olika relationer och samhället i stort. I flera kulturer ser man upp till äldre personer eftersom de har samlat på sig livsvisdomar genom hela sitt liv. Detta är säkerligen befogat på många plan men jag anser att ålder inte är den enda mätaren på erfarenhet speciellt inom politiken.

Jag är 26 år och enligt många för ung för att kunna fungera som riksdagsledamot. Trots det är mina politiska meriter många:

  • • Jag har varit med och förhandlat fram Antti Rinnes (nu Marins) regeringsprogram.
  • • Jag har suttit i SFP:s partistyrelse i tre år och bland annat varit med och valt SFP:s nuvarande ministrar.
  • • Jag har suttit fyra år i SFP:s partifullmäktige.
  • • Jag sitter i stadsstyrelsen i Borgå.
  • • Jag är fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.
  • • Jag sitter mitt femte år i Kulturfondens delegation där vi delar ut cirka 40 miljoner euro varje år, just nu som vice ordförande.
  • • Jag har i tre års tid lett ett förbund med närmare 3000 medlemmar.

De ovanstående är några exempel på att också unga kan ha en bred erfarenhet av politik. Det är klart att jag inte har lika mycket erfarenhet av politiken som någon vars tid inom politiken närmar sig dubbelt min ålder. Men en högre ålder betyder inte automatiskt kompetens, särskilt inom politiken som ständigt förändras.

Den representativa demokrati vi tillämpar i Finland bygger på att det bland beslutsfattarna ska finnas människor med olika bakgrund, olika livssituation och människor i olika åldrar, oavsett antalet år i politiken. Jag tror vi alla kan bli bättre på att inkludera olikheter och minnas att mångfald ger mervärde. Därför behöver vi också unga i riksdagen och det är en av många orsaker till varför jag ställer upp i vårens riksdagsval.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.