Migrationsverkets agerande är totalt förkastligt!

Igår (13.2) avslöjade MOT:s granskning att Migrationsverket beslutat avlägsna föräldrar till finländska barn exempelvis efter att föräldrarna skilt sig. I granskningen framkommer också att det inte är barnets bästa som läggs i främsta rum utan istället hänvisar Migrationsverket till någon form av säkerhet som jag inte förstår mig på.

Att barnet inte prioriteras framkommer tydligt ur följande påståenden av Migrationsverket:

  • • Barnets bästa äventyras inte exceptionellt om en av föräldrarna avlägsnas från landet.
  • • Föräldraskapet också kan upprätthållas genom videosamtal.
  • • Ett barn i tvåårsåldern har inte en förmåga att sakna den andra föräldern.

Dessa påståenden visar tydligt hur Migrationsverket inte beaktar barnets bästa överhuvudtaget då dessa fungerar som argument för att utvisa en förälder från Finland medan barnen stannar kvar. Enligt FN:s barnkonvention har ett barn rätt till båda sina föräldrar. Detta krav uppfyller inte Migrationsverket.

Jag vill att barnets bästa skall beaktas i alla beslut som fattas av Migrationsverket. Finland måste sluta utvisa personer som har fast jobb, familj och som talar finska eller svenska. Finland behöver fler skattebetalare för att kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle även då de stora åldersklasserna börjar gå i pension. Det är totalt oansvarsfullt att utvisa personer på de grunder som Migrationsverket nu gjort. Beslutsprocesserna måste ses över och det är dags för Migrationsverket att börja arbeta för en mer human inställning till både uppehållstillstånd och människor. Ingen vinner på sättet som Migrationsverket agerar enligt just nu.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet.